IF Hållbar Energi AB

Värme

Sänk kostnaden för värme

Kostnaden för värme är den högsta enskilda driftkostnaden, det finns en rad olika sätt som man kan minska kostnaden för den.  Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi er hjälp med varmvattenbesparing och inbalansering av värmesystemet, förslag på energioptimering och statistik.

Det är inte många som vet att varmvattnet står för hela 20-25% av värmekostnaden, även att en hög framledningstemperatur till radiatorerna leder till att en del öppnar sina fönster eller balkongdörrar.

Har man istället kontroll på sin varmvattenförbrukning och värmereglering så åstadkommer man en effektiv lösning.  Ju tidigare man gör dessa åtgärder, desto mer besparingar får man över till andra åtgärder.